Hoppa till innehåll

Styrelse

Alice Kempe, Ordförande
Jägmästare. Lång erfarenhet av statlig forskningsfinansiering.
Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA
Styrelseledamot i Holmen, SweTree Technologies AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB samt Arevo AB
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2000.

Jacob Odeberg
Professor i medicin (hematologi), Universitetet i Tromsö (UiT), Norge, samt professor i klinisk tillämpad proteomik, KTH.
Överläkare vid Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Nord Norge, Tromsö. Doktorsexamen i Biokemi, KTH. 30 års erfarenhet inom forskning och utveckling, huvudsakligen inom LifeScience.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2005.

Henrik Essén
Civilingenjör kemiteknik, strategi- och IR-chef på Nordic Paper, bakgrund inom process- och affärsutveckling samt hållbarhetsarbete i skogsindustrin för bland andra BillerudKorsnäs, ÅF och Pöyry Forest Industry Consulting.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2017.

Lars Ericson
Jur kand. Under åren 1988-2019 jurist i Holmenkoncernen. Chefsjurist och styrelsens sekreterare 2005-2019.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2018.

Mikael Sellin
Universitetslektor vid Uppsala Universitet. Medicine Doktorsexamen med inriktning mot cellbiologi. Bred expertis inom biomedicin, särskilt fälten cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi och angränsande fält. Aktiv akademisk forskare med 16 års erfarenhet av att bedriva forskning och utbildning vid bl.a. Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, samt ETH Zürich, Schweiz. Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2018.

Ylva Fältholm
Professor vid Luleå Tekniska Universitet och rektor för Högskolan i Gävle. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA,
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2022.

Senast uppdaterad 2024-03-06