Styrelse

Alice Kempe, Ordförande
Jägmästare. Lång erfarenhet av statlig forskningsfinansiering.
Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA
Styrelseledamot i Holmen, SweTree Technologies AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB samt Arevo AB
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2000.

Torbjörn Widmark
Doktorsexamen i Geologi, speciellt Mineralogi och Petrologi. Erfarenhet av elektronmikroskopi, röntgenfluorescens, röntgendiffraktion och bildanalys. 35 års erfarenhet i olika befattningar inom skogsindustrins forskning och utveckling i MoDo, Holmen, AssiDomän, Korsnäs och PulpEye. Lång erfarenhet av utveckling av on-line utrustning för processanalys och efterföljande analys av stora mängder processdata.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2008.

Jacob Odeberg
Professor i medicin (hematologi), Universitetet i Tromsö (UiT), Norge, samt professor i klinisk tillämpad proteomik, KTH.
Överläkare vid Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Nord Norge, Tromsö. Doktorsexamen i Biokemi, KTH. 30 års erfarenhet inom forskning och utveckling, huvudsakligen inom LifeScience.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2005.

Henrik Essén
Civilingenjör kemiteknik, 20 års erfarenhet av process- och affärsutveckling inom skogsindustrin som anställd inom bland annat BillerudKorsnäs, ÅF och Pöyry Forest Industry Consulting. Erfarenhet av hållbarhetsarbete inom processindustrin.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2017.

Lars Ericson
Jur kand. Under åren 1988-2019 jurist i Holmenkoncernen. Chefsjurist och styrelsens sekreterare 2005-2019.
Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2018.

Mikael Sellin
Universitetslektor vid Uppsala Universitet. Medicine Doktorsexamen med inriktning mot cellbiologi. Bred expertis inom biomedicin, särskilt fälten cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi och angränsande fält. Aktiv akademisk forskare med 16 års erfarenhet av att bedriva forskning och utbildning vid bl.a. Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, samt ETH Zürich, Schweiz. Medlem av Kempestiftelsernas styrelse sedan 2018.

Adjungerad till styrelsen är Stiftelsernas ständige sekreterare, Tekn. Lic. Carl Kempe
Stiftelsernas ordförande 1979 – 2018. Har haft olika uppgifter även utomlands i Mo och Domsjö AB 1967 – 2019, det företag som idag heter Holmen AB, och satt i Holmens styrelse . Har även haft styrelseuppdrag i andra bolag och i Umeå Universitet samt gått Advanced Management Program på Harvard.

Senast uppdaterad 2021-03-21