Hoppa till innehåll

Vem kan söka och till vad?

Personer anknutna till institutioner som bedriver forskning eller utbildning inom Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län. Projektledaren bör stå som huvudsökande. Doktorander och post doc kan inte vara huvudsökande. Ansökan ska vara godkänd av institutionens prefekt eller motsvarande.

Alla ansökningar görs via ansökningsportalen (Apply).

Ansökan kan avse stipendier om de ingår i ett av institutionen uppbackat projekt. Stipendierna betalas oftast direkt till stipendiaten och passerar således inte universitetets bokföring. Bidrag till löner ges bara om det finns en substantiell medfinansiering, gärna från annan finansiär.

Utrustning är ett prioriterat område där en medfinansiering från universitetet eller annan finansiär ger en uppfattning om utrustningens angelägenhetsgrad. Utrustningen behöver inte nödvändigtvis vara lokaliserad till universitetet men ska ägas av detta och naturligtvis vara fullt tillgängligt för ägaren. Utrustningen söks inför beställning och betalas ut direkt, dvs inte fördelat på flera år och ingen avskrivning. Kempestiftelserna ger ej stöd till driftstekniker, även om de är otroligt viktiga. Det bör framgå av ansökan var utrustningen kommer att lokaliseras och hur tänkt drifts ska hanteras. Utrustningen tillhör sedan respektive universitet inom Kempestiftelsernas region.

  • Stiftelserna stöder intressanta projekt och uppstart av nya typer av projekt vid universiteten.
    Rekrytering av attraktiva forskare är något som ofta fått stöd. Utrustning och stipendier prioriteras.
  • Stiftelserna ser gärna samarbete med andra finansiärer.
  • Verksamhet som faller inom ansvarsområde för kommun och landsting finansieras ej av Stiftelserna.
  • Stiftelserna ger ej bidrag till företag, föreningar eller till enskilda personers försörjning.
  • Stiftelserna stöder normalt inte utgivning av böcker.

Stiftelsernas styrelse prioriterar i varje enskilt fall i förhållande till andra ansökningar.
Därför kan ingen verksamhet utgå från att anslag beviljas.

Sökande till personliga studie- eller resebidrag hänvisas till de stipendiefonder som Stiftelserna bildat:

Senast uppdaterad 2024-07-15