Ansökningsförfarande

Kempestiftelserna har inga ansökningsblanketter. Var och en söker fritt men instruktionerna nedan behöver följas.

Ansökan ska vara kortfattad och kan vid behov vara på engelska med undantag för förstasidan.

På förstasidan ska det på svenska framgå:

 • Syftet med ansökan.
 • En sammanfattning på max 200 ord.
 • Sökt belopp och projektets tid
 • Underskrift av de(n), som är ansvarig(a) för ansökan.
 • Telefonnummer och e-postadress där den sökande kan nås.

Av ansökan ska dessutom framgå:

 • Om ansökan skett till fler finansiärer.
 • Hur den totala finansieringen är tänkt inklusive specifikation av kostnader. Normalt betalas inga over-head kostnader.
 • Att institutionens prefekt ställer sig bakom ansökan.
 • Ett kort CV för ansvarig(a) person(er) bör ingå som förutom akademiska
  meriter innehåller uppgift om födelseår, födelseort och grundutbildning.
 • Om ansökan innehåller flera delar, så skall prioriteringen mellan dessa framgå.

NOTERA: Det skall också framgå hur den forskning ansökan gäller relaterar till annan forskning, nationell och internationellt och vilka konkurrensfördelar den sökta forskningen har i jämförelse med andra nationella projekt, eller hur den sökta forskningen kompletterar annan nationell forskning.

Ansökan med bilagor bör vara anpassade till Kempestiftelserna. Skicka hela ansökan med bilagor per e-post till info@kempe.com, inklusive en kortfattad och av ansvarig sökande undertecknad förstasida med sammanfattning. Under 2021 kommer Kempestiftelserna troligtvis att övergå till ett digitaliserat ansökningssystem. Maxstorlek på ansökan 10 Mb.

Senast uppdaterad 2021-02-21