Hoppa till innehåll

Ansökningsförfarande

Kempestiftelserna har numera ett digitalt ansökningssystem som ska användas för alla ansökningar.
Ansökan ska vara kortfattad och kan vid behov vara på engelska med undantag för det digitala ansökningsformuläret som ska vara på svenska.


Anslagets omfattning

Anslag kan sökas för forskningsprojekt som pågår upp till 3 år. Följande projektrelaterade kostnader kan ingå i ett forskningsprojekt:

 • Stipendier för postdoktoral forskning, en postdoc stipendiat får dock vara max två år. Nuvarande stipendienivå är oftast 350 000 SEK/år. En utsedd post docsarbete ska ske på plats vid respektive institution.
 • Material-, utrustnings-, i viss mån analys- och driftskostnader. För inköp av utrustning överstigande 300 tkr ska offerter bifogas. Pengar till driftstekniker ingår ej, men driftstekniker måste finnas om utustningen behöver det och beskrivas. Lokaler för utrustning behöver vara klart. Utrustning som borde kunna tas på institutionen ska ej sökas för. För större utrustning bör det finnas ett resonemang kring medfinansiering. Sökande bör veta i förväg om upphandling behövs.
 • Rese- och konferensavgifter, ska ej sökas som schablon. Dessa ska i så fall ingå i ett sökt forskningsprojekt hos Kempestiftelserna. Går ej att söka separat bara för rese- och konferensavgifter.
 • Kompletterande driftanslag bör endast sökas i undantagsfall. Helst ser vi ordentliga forskningsprojekt eller forskning som uppväxling till ett befintligt finansierat projekt.
 • Ej indirekta kostnader (s.k. overhead)

Registrera er som sökande i god tid för att undvika problem. Skicka också gärna in ansökan i god tid. Ansökan sparas vart tredje sekund när ni skriver,
Ni kan lämna och komma tillbaka och allt skrivet finns kvar. Det går inte att skicka in efter stängning.
Upptäcker man något som man vill ändra i inskickad ansökan kan man skriva till info@kempe.com och be att få den upplåst för komplettering.

Ansökan består av ett ifyllt digitalt ansökningsformulär samt två obligatoriska bilagor.
Det digitala ansökningsformuläret ska alltid fyllas i på svenska. Sökande som inte kan svenska får ta hjälp från institutionen eller på annat sätt. Det går inte att s
öka post-doc för egen del utan det måste ske av den som behöver en post-doc inom sin forskning. Ansökan ska vara anpassad till Kempestiftelserna.

Rutor att fylla i utöver kontaktuppgifter:

 • Universitet finns med rullgardin, samt övrigt.
 • Många institutioner finns med namn i rullgardin, om ingen matchning hittas så ange övrigt.
 • Tidslängd för projektet, max tre år (post doc max två år, men tillsättningen tar ofta tid).
 • Titel (får var på engelska).
 • Syfte och sammanfattning, sammanfatta projektet kort och beskriv dess syfte. Max 1500 tecken. På svenska.
 • Nytta och relevans med projektet. Angelägenhet för universitetet, på vilket sätt bidrar projektet till att stärka miljön? På svenska.
 • Relation till annan forskning: hur projektet står sig i förhållande till annan forskning inom området både nationellt och internationelt. På svenska.
 • Redovisning av budget, d.v.s. kostnader inom projektet. Hur den totala finansieringen är tänkt inklusive specifikation av kostnader. Normalt betalas inga over-head kostnader. Totala finansieringen kan inkludera sådant som inte söks men som är en förutsättning för utrustningen/projektet.
 • Det ska framgå om ansökan skickats till andra finansiärer och när beslut kommer för detta. Om ansökan kompletterar ett annat finansierat projekt så bör det beskrivas hur. Om annan finansiering kopplas bör det framgå hur den påverkar/bidrar till projektet.
 • Bifogad projektplan får vara på engelska och ska vara anpassad till ansökan för Kempestiftelserna.
 • Att institutionens prefekt ställer sig bakom ansökan.
 • Ett kort CV för ansvarig(a) person(er) bör ingå som förutom akademiska meriter innehåller uppgift om födelseår, födelseort och grundutbildning.
 • Om ansökan innehåller flera delar, så skall prioriteringen mellan dessa framgå.
 • Om medel sökes för post doc, var noga med att beskriva vad post docens del i projektet är.

Ansökan med bilagor behöver vara anpassad till Kempestiftelserna. Kempestiftelserna har nu övergått till ett digitaliserat ansökningssystem.

Senast uppdaterad 2024-07-15