Hoppa till innehåll

Böcker

Boken om Lotty Bruzelius: Försvinnande spår, 2006.

Boken ”Försvinnande spår” vill ersätta släkthistorierna om Kempestiftelsernas donator och hennes intentioner med kunskap, som verifierats. Den bygger på 12 års forskning av hennes systerdotterdotter Margareta Kempe om donator och hennes bakgrund.

Boken distribueras endast via Kempestiftelserna.

En textfil till boken är tillgänglig genom att klicka på Försvinnande Spår

Boken om Anna Hwass, 2009

Syftet med skriften om artisten Anna Hwass född Kempe är att beskriva varför hon bidrog med en donation till Stiftelsen JC Kempes Minne. Detta har lett till en teckning av Annas kontakter med släkt och vänner. Hon lämnade inga skrivna rekommendationer för sin donation.

Boken om Lotty Bruzelius mormor Sophie Franzén: I NY BELYSNING, 2013.

Boken ger en beskrivning av Sophie Wester, Frans Michael Franzéns maka. Hennes äktenskap med F M Franzén varade i 22 år och hon födde honom 9 barn men kom att stå i skuggan av sin man. Ljuskronan får i denna berättelse symbolisera det älskvärda ljus, som Sophie förde med sig vart hon än flyttade, vilket hon gjorde åtskilliga gånger. På varje ny plats, där hon etablerade sig, fick hon familj och vänner att trivas. Kyrkoherdebostället i Kumla kom under hennes tio år där att omtalas som ett ideal för hemtrevnad och bildning.

Senast uppdaterad 2022-11-19