Nästa ansökningstillfälle

Kempestiftelserna har två ordinarie sammanträden per år, vanligtvis i mars och i november. Nästa ordinarie sammanträde äger rum fredagen den 24 mars 2021. Ansökningar till detta sammanträde stängde den 29 januari 2021 kl. 21.00. Det rekommenderas att skicka in ansökan med god marginal. Läs ansökningsinstruktionerna nedan noga. Nästa ansökningstillfälle stänger den 30 september 2021 kl. 21.00.

Några förtydliganden kring vad ansökan måste innehålla för att beaktas.

Ansökningarna ska skickas med e-post till info@kempe.com. Alla bilagor till e-postansökan skall vara i PDF-format. En underskriven förstasida ska också ingå som PDF-fil. Denna förstasida ska innehålla en sammanfattning på max 200 ord samt sökt belopp fördelat på personal, utrustning och drift. Det ska också framgå telefonnummer och e-postadress, där den sökande kan nås. Ansökan skall vara godkänd av instutitutionens prefekt eller motsvarande.

Ansökan ska vara kortfattad och kan vara på engelska med undantag för förstasidan enligt ovan. Det ska i ansökan finnas ett eget stycke där det framgår hur den forskning ansökan gäller relaterar till annan forskning, nationell och internationellt och vilka konkurrensfördelar den sökta forskningen har i jämförelse med andra nationella projekt, eller hur den sökta forskningen kompletterar annan nationell forskning.

Besked om utfall lämnas via e-post normalt inom en vecka efter sammanträdet.

The signed first page should be in Swedish and include a summary of max 200 words and of the amount applied for. The rest of the application can be in english. Please read the instructions carefully. Applications for the next board meeting closed January 29th 2021. Next possible date för application will be 30 September 2021.

Senast uppdaterad 2021-02-21