Nästa ansökningstillfälle

Kempestiftelserna har två ordinarie sammanträden per år, vanligtvis i mars och i november. Nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 25 november 2021. Ansökningsomgången för det är nu stängd.

Nästa ansökningstillfälle stänger den 31 januari 2022 kl. 14.00.
Ansökningarna skickas in via ett ansökningssystem som heter Apply som också använda av några andra stiftelser och som nu anpassats till Kempestiftelserna.

Det rekommenderas att skicka in ansökan med god marginal. Fil med hjälp hur ansökan ska fyllas finns under anvisningar för ansökan. Förhoppningen är att det ska bli enkelt både för sökande och för Kempestiftelserna. Uppstår problem så skicka e-post till info@kempe.com. Vänta dock inte till sista dagen för då kan det bli problem att hinna med att hjälpa till.

Besked om utfall lämnas normalt inom en vecka efter sammanträdet.

Ansökningarna ska alltså inte längre skickas med e-post till info@kempe.com.

Alla bilagor till e-postansökan ska vara i PDF-format.

Senast uppdaterad 2021-10-02