Inriktning Grundare yball.gif (80 bytes)Historia Stadgar Boken om Lotty Bruzelius
   
J. C. KEMPE

Johan Carl Kempe, allmänt kallad JC, föddes den 19 november 1799 i Stralsund, Pommern, en del av Tyskland som då var svenskt. Krigen med Napoleon gjorde att hans föräldrar skickade honom till hans morbror i Stockholm. Således kom JC tretton år gammal till Stockholm. Han fick göra rätt för sig genom arbete på morbroderns kontor.J.C. Kempe

1814 bytte Sverige Pommern mot Norge. Pommern hade varit svenskt i nära 200 år. De svenskar, med sjöfart som näring, som bott där, hade seglat sina fartyg under svensk flagg och därmed kommit i åtnjutande av de fribrev hos Kabyler och andra kapare från Nordafrika, som Sverige betalade. Preussen, som tog över Pommern, var ingen sjöfartsnation och ville därför inte ta kostnaden för fribreven. Därför flyttade många av de redare som haft Pommern som bas till Sverige.

JC:s mors släkt Wallis var en redarefamilj. JC:s morbror blev således basen för familjens verksamhet i Stockholm. Till honom kom så småningom även JC:s yngre bror Wilhelm. Han gifte sig med sin kusin Johanna Wallis, och deras dotter Wilhelmina gifte sig von Hallwyl.

Efter gräl med sin hetlevrade morbror beslöt sig JC för att återvända till Pommern. Han var då 20 år och hade varit sju år i Sverige. Men ett erbjudande om arbete hos Johan Wikner i Härnösand fick honom att stanna. JC hade lärt känna Wikners son Olof hos sin morbror där de båda ungdomarna arbetat. Ett arbete i Härnösand var ett bättre alternativ än att resa hem till det preussiska Pommern.

JC kom nu till ett handelshus som liknade det hans egen släkt drivit i generationer i det svenska Pommern. Som handlare var man även redare och för att få något att handla med hade Wikner köpt in sig i ett antal sågar. När Johan Wikner avled var JC 24 år. Han gifte sig med J Wikners dotter Carin och blev kompanjon med svågern Olof i firman Johan Wikner & Comp. Företaget ägde då bl a Mo vattensåg i Moälven.

Tretton år senare blev JC ensam ägare till firman och satsade på en upprustning av sågen i Mo, kompletterade med järnhantering och anlade det "Nya Varvet" i Bondsjö i Härnösand. Han byggde också såg och lastageplats i Söråker, nära nuvarande Midlanda flygplats.

Hustru Carin avled 1838. De hade då fem barn, tre pojkar och två flickor. Sex år senare gifte JC om sig, 45 år gammal, med Fanny Franzén. Hon var dotter till biskopen i Härnösand Frans Michael Franzén. Fanny och JC fick två barn, Frans och Helena. Vid det tredje barnets födsel dog både mor och barn. 50 år gammal gifter sig JC en tredje gång och nu med Fannys syster Charlotte, som är 27 år gammal. I det tredje äktenskapet föds sex barn, men det yngsta dog drygt ett år gammalt. De tre yngsta som blev vuxna var Lotty Bruzelius, grundaren av Kempestiftelserna, Seth Michael (se särskild historik) och Bertha, gift med Medicine Professor Mauritz Salin.

År 1856 upptogs sönerna Bernhard och Wilhelm i firman Johan Wikner & Comp. Tre år senare lämnar JC firman och flyttade till Stockholm. Han driver sågverksrörelsen och järnverket i Mo från Stockholm under namnet firma JC Kempe. Sex år senare bygger han Domsjö såg på den lastageplats han tidigare köpt in för att lasta virket från Mosågen.

Den 17 oktober 1872, sju år efter det att Domsjösågen startat upp, dör JC på ångfartyget Ångermanland på väg till Stockholm med två av sina döttrar, den ena Lotty. Hans överlevande 11 barn bildade Mo och Domsjö AB.

Nils Ahnlund skriver i sin bok Mo och Domsjö verken (1917) följande om J.C. Kempe:
"En ovanlig rörlighet, handlingskraft och vigör präglade hans gärning - så uppges enstämmigt av dem som känt honom. … Han hade en sällsynt stark fysik. Han brukade själv rida in de unga hästarna på sina gårdar; mer än en gång räddade han människoliv, stark simmare som han var. Hans rättskänsla och hederlighet som affärsman voro höjda över varje tvivel."

[Till toppen]